ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

  • โครงการอบรม
  • ประชาสัมพันธ์

Web Link

logo-nrct

 

 

banner tresearchexpo 

logo rlc

 

logo navamin53-1

 

capture-20120625-162802 

 

 

youtube

 

 

Who's Online

We have 12 guests and no members online

มหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค

“รวมพลังนักคิด ประดิษฐ์เพื่อชุมชน”

 

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

PosterRe1

 

 

(ดาวน์โหลด โปสเตอร์)

 

 

  

 

ขอเชิญ!!!!  นักประดิษฐ์  นักวิจัย  อาจารย์  นิสิต นักศึกษา  และผู้ที่สนใจ

เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค

 

 

*สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ดังนี้

การจัดนิทรรศการงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค (ดาวน์โหลด)

แบบตอบรับการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ (ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

 

 

 

**สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียด ดังนี้

 

-  การประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี  ๒๕๕๖ (คลิก) 

 

การประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน :ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน ประจำปี ๒๕๕๖ (คลิก)

 

การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพลังงานสีเขียว(ดาวน์โหลด)

   ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพลังงานสีเขียว (ดาวน์โหลด)

 

การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน  (ดาวน์โหลด) 

 

 

***กำหนดการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค (ดาวน์โหลด) 

        

       - สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  Rajamanga University of Technology Lanna Lampang
                                  200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)   ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
                                  Tel.054-342547-8

 

แผนที่

 

 

 

map2

 

 

 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นางยุพิน เลิศบุรุษ  น.ส.นัติฐา ครุฑหมื่นไวย น.ส.อรพินท์ แย้มละออ และ น.ส.สุนิสา สุขสุนทรีย์
 ส่วนงานวิจัยเกียรติคุณ  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย วช.
โทรศัพท์  ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๖, ๕๓๐ และ ๕๓๙ 
โทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕    
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website: http://rrm.nrct.go.th